حضور مسئولین در روستای علمدار


حضور مهندس ولیزاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل بهمراه مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، رئیس محترم کمیته امداد ، اعضای شورای اسلامی ، شورای ورزشی ، دهیار و خیرین روستای علمدار جهت افتتاح مرکز نیکو کاری شهید امیر سر لشکر سید محمد قاسمی

چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰