حضور مسئولین شهرستانی در روستای آهنگرکلای کوچک


حضور دکتر کریمی نماینده محترم مردم بابل در مجلس شورای اسلامی و عضو هیات رییسه مجلس باتفاق مهندس ولیزاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل ، مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، مدیرکل محترم سازمان جهاد کشاورزی استان ، رییس محترم راهداری ، کارشناس بنیاد مسکن ،اعضای محترم شورا اسلامی بخش ، اعضای شورای اسلامی روستا اهنگر کلای کوچک ، دهیار و اهالی خون گرم روستا و طرح مشکلات روستا و همچنین مرتع هشت هکتاری در روستا…

پنجشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰