حضور مسئولین شهرستان در روستای اله رودبار


سردار سعادتی نماینده محترم شهرستان بابل در مجلس شورای اسلامی بهمراه شهیدپور رییس محترم سازمان جهاد کشاورزی ، مهندس ابراهیمی معاون محترم عمرانی فرماندار ، مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی بابل و مسئولین شهرستانی و استانی و شوراهای محترم دوره پنجم و ششم در روستای اله رودبار حضور پیدا کردند و پیگیر مشکلات ذیل شدند:
۱.افزایش بافت روستا( طرح هادی)
۲.لایروبی رودخانه در امتداد روستا
۳.بازسازی پل یور محله
۴.اجرای جدول و کانیوو و فاز دوم طرح هادی
۵.سوخت خطی های روستا
۶.زمین مخابرات
۷.ساماندهی مزار شهدای روستا
۸.ساماندهی و تجهیز زمین ورزشی
۹.تامین امنیت و نصب دوربین و مسئله سرقت در روستا