حضور مسئولین شهرستان در روستای بالابیشه سر


دکتر کریمی نماینده محترم مردم شریف بابل در مجلس به همراه مهندس ولی زاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل ، مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، رئیس محترم شورای بخش مرکزی ، سرپرست محترم جهاد کشاورزی و رئیس محترم اداره راهداری شهرستان بابل جهت بررسی مشکلات روستای بالا بیشه سر در این روستا حضور پیدا کردند.