حضور مسئولین شهرستان در روستای خراسان محله


دکتر کریمی نماینده محترم مردم در مجلس به همراه مهندس ولیزاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ، مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، رئیس محترم شورای اسلامی بخش، رئیس محترم بنیادمسکن ، رئیس محترم راهداری و مدیرکل جهاد کشاورزی استان در روستای خراسان محله حضور پیدا کردند و از نزدیک به بررسی مشکلات روستا پرداختند…