حضور مسئولین شهرستان در روستای نقارچی محله


سردار سعادتی نماینده محترم مردم شهرستان بابل در مجلس شورای اسلامی به اتفاق مهندس شهیدی فر مدیر کل محترم جهاد کشاورزی استان مازندران ، مهندس ابراهیمی معاون محترم فنی و عمرانی فرماندار ، مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی بابل ، مهندس شیرچی رئیس محترم شورای بخش ، حاجی صالحیان عضو محترم شورای بخش و دیگر همراهان جهت پیگیری و بررسی مشکلات در روستای نقارچی محله از جمله طرح هادی ،ورزشی کشاورزی و غیره … حضور پیدا کردند.

چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۰