حضور مسئولین شهرستان در روستای کلهودشت پایین


حضور دکتر کریمی نماینده محترم مردم بابل و عضو هیات ریسیه مجلس شورای اسلامی به همراه مهندس ولیزاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل ، مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و ریاست محترم بنیاد مسکن بابل به همراه ریاست محترم شورای بخش مرکزی بابل در روستای پایین کلهودشت و تصمیم گیری جهت رفع مشکلات روستا…