دومین جلسه آموزشی دهیاری های شهرستان در فرمانداری بابل ؛


✅ دومین جلسه آموزشی دهیاریها در خصوص شیوه صدور پروانه ساختمانی و جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز

این جلسه به ریاست ابراهیمی معاون محترم عمرانی فرمانداری ویژه شهرستان بابل

برگزار شد…

✅ چهارشنبه ۳۰ مهر ۹۹