دومین جلسه درخصوص چگونگی برگزاری جشنواره توانمندی بانوان روستایی بخش مرکزی


دومین جلسه در خصوص چگونگی برگزاری جشنواره توانمندی بانوان روستایی بخش مرکزی با حضور مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و رییس محترم مرکز خدمات کشاورزی بیشه جنوبی و رییس محترم شورای بخش مرکزی و دبیران دهیاران و دهیاران کپورچال و موزیگله در بخشداری مرکزی بابل برگزار شد.

چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰