دومین جلسه ماهانه دهیاران بخش مرکزی در سال ۱۴۰۰


دومین جلسه ماهانه دهیاران بخش مرکزی شهرستان بابل در سال ۱۴۰۰

این جلسه به ریاست مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی

وبا حضور رؤسای دستگاهای اجرایی ، حفاظت محیط زیست ، امور آب و فاضلاب و کمیته امدادامام خمینی (ره) شهرستان بابل برگزار شد…

📸 سیدرضا مقیمی درزی

چهارشنبه سوم آذر ۱۴۰۰