دومین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان بابل


⚫ دومین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان بابل هم اکنون به ریاست مهندس ابراهیمی معاون محترم عمرانی فرمانداری ویژه این شهرستان با حضور مدیران مرتبط برگزار گردید…