دیدار اعضای منتخب ششمین دوره شورای اسلامی بخش مرکزی با بخشدار مرکزی…؛