دیدار بخشدار مرکزی با فرمانده محترم پاسگاه احمد چاله پی به مناسبت ششمین روز هفته نیروی انتظامی


در ششمین روز از هفته نیروی انتظامی مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی بابل باتفاق دهیاران و دو تن از اعضای شورای اسلامی بخش از فرماندهی و کادر انتظامی محترم پاسگاه احمد چاله پی دیدار کردند در این دیدار تعامل و همکاری عزیزان شورا و دهیاران با پاسگاه انتظامی و بلعکس بحث و گفتگو گردید .