دیدار بخشدار مرکزی به اتفاق نماینده محترم مجلس شورای اسلامی بابل آقای مهندس نیاز آدزی با اهالی روستای گرجی آباددر روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۷ محمد حاجی اسماعیلی امیری بخشدار مرکزی بابل به اتفاق مهندس نیازآذری نماینده محترم مردم بابل در مجلس شورای اسلامی و روسای ادارات شهرستان بابل از اهالی روستای گرجی آباد دیدار داشته اند .