دیدار دهیار و شوراهای اسلامی روستای علمدار با بخشدار مرکزی؛


حضور اعضای محترم شورای اسلامی روستای علمدار و دهیار محترم جهت تبریک روز کارمند در دفتر مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی…؛