دیدار نوروزی بخشدار مرکزی بهمراه شورای بخش با فرماندار بابل


دیدار نوروزی مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و اعضای محترم شورای بخش مرکزی با معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل…؛