دیدار نوروزی مسئولین شهرستان با اعضای شوراهای اسلامی و دهیاران بخش مرکزی


دیدار نوروزی دکتر عزیز زاده گرجی سرپرست محترم فرمانداری ، دکتر کریمی و سردار سعادتی نمایندگان محترم مردم شريف شهرستان بابل در مجلس شورای اسلامی و مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی با اعضای شورای اسلامی روستاها و دهیاران بخش‌ مرکزی

یکشنبه ۷فروردین ۱۴۰۱