روستای روشن آباد


این روستا در دهستان گنج افروز بخش مرکزی شهرستان بابل قرار دارد.

وجه تسمیه روستا:

بخاطر وجود خرابه های آتشکده  قدیمی در پایین روشن آباد بوده که سالها قبل از بین رفته است.

براساس سرشماری سال ۱۳۹۰ دارای ۱۰۹۵ خانوار و ۳۸۲۵ نفر جمعیت که از این تعداد ۱۹۰۲ نفر مرد و ۱۹۲۳ نفر زن می باشند.

دارای شورای اسلامی پنج نفره می باشد و همچنین دارای دهیاری است که در تاریخ ۱/۱۱/۸۲ به شماره۳/۱/۵۳۵۰/ س تصویب شد و طرح هادی مصوب دارد.

گردشگری روستا:

وجود آببندان ۱- حاج کلا با وسعت ۲۰ هکتار ۲- آببندان درزی با وسعت ۲۰ هکتار که جهت تأمین آب کشاورزی کشاورزان و پرورش ماهی بهره برداری می شود.

۱- وجود تپه تاریخی ازر محل سابق آتشکده زرتشتیان که در حال حاضر محل باغات مرکبات می باشد.

۲- حمام تاریخی که قدمت آن به دوره قاجار می باشد و با مصالح خشتی توسط زنان و مردان ساخته شده است.

روستای روشن آباد - آببندان