روستای شیخ محله


این روستا در دهستان اسبو بخش مرکزی شهرستان بابل قرار دارد.

وجه تسمیه روستا:

علت نامگذاری روستا بخاطر وجود یک شیخ و فوت ایشان در آن روستا بوده که به شیخ محله نامیده شد.

براساس سرشماری سال ۱۳۹۰ دارای ۹۰ خانوار و ۲۷۳ نفر جمعیت بوده که از این تعداد ۱۳۶ نفر مرد و ۱۳۷ نفر زن می باشند.

دارای شورای اسلامی سه نفره می باشد و همچنین دارای دهیاری است که در تاریخ ۱۴/۶/۱۳۸۵ به شماره ۳/۱/۷۹۶۰۱/ س تصویب شد و طرح هادی مصوب دارد.

گردشگری روستا:

وجود آستانه مبارکه بی بی شهربانو که قدمت صدساله دارد مکانی برای زیارت و سیاحت اهالی روستا و منطقه می باشد.

روستای شیخ محله