روستای منصور کنده


این روستا در دهستان فیضیه بخش مرکزی شهرستان بابل قرار دارد.
وجه تسمیه روستا:
حدود ۱۵۰ سال پیش شخصی بنام منصور برای سکونت خویش به این سرزمین عزیمت نمود و چون نامش منصور بوده به تدریج اهالی همجوار این روستا را منصور کنده نامیدند. لذا کلمه «کنده» به منزله نام روستایی با کلمه منصور اتصال دارد و اهالی کلمه «کنده» را به معنی روستا نامگذاری نمودند از همان زمان تاکنون این اسم یعنی «منصور کنده» نامگذاری و تبلیغ گردیده است.
براساس سرشماری سال ۱۳۹۰ دارای ۲۶۰ خانوار و ۸۹۹ نفر جمعیت بوده که از این تعداد ۴۴۵ نفر مرد و ۴۵۴ نفر زن می باشند.
دارای شورای اسلامی سه نفره می باشد و همچنین دارای دهیاری است که در تاریخ ۱۳/۳/۱۳۸۵ به شماره ۳/۱/۳۲۲۱۹/س تصویب شد و طرح هادی مصوب دارد.

گردشگری روستا:
وجود آببندان با وسعت ۲۰ هکتار که از آب آن برای کشاورزی کشاورزان و پرورش ماهی بهره برداری می شود.

روستای منصور کنده

 

آبندان این روستا به چهار قسمت مساوی تقسیم شده است و هر قسمت آن ۵ هکتار (۰۰۰/۵۰ مترمربع) می باشد که جمعاً ۲۰ هکتار (۰۰۰/۲۰۰ مترمربع) می باشد.
هر کدام آن راه بین ارتباطی به آبندان بعدی و به زمین کشاورزی متصل می باشد و دارای پرورش ماهی و درآمد محل می باشد.