روستای چاره


این روستا در دهستان گنج افروز بخش مرکزی شهرستان بابل قرار دارد.

وجه تسمیه روستا:

بخاطر وجود چهاردیی کوره سفالگری که از آن دودی به هوا برخاسته و در زبان محلی چهاردیی (معنی روستای رود) معروف شد که نصف آن به چاره معروف شده است.

براساس سرشماری سال ۱۳۹۰ دارای ۷۹۳ خانوار و ۲۷۸۴ نفر جمعیت بوده که از این تعداد ۱۳۸۰ نفر مرد و ۱۴۰۴ نفر زن می باشند.

دارای شورای اسلامی پنج نفره می باشد و همچنین دارای دهیاری است که در تاریخ ۱/۱/۱۳۸۶ به شماره۳/۱/۹۷۱۸/ س تصویب شد و طرح هادی مصوب دارد.

گردشگری روستا:

بخاطر وجود آستانه درویش عزیز سلطان می باشد.

که خلاصه ای از تاریخچه مقبره درویش تشریح می گردد:

در گذشته های دور بوسیله آجر تقریباً هم سطح از زمین چیده بود در سالهای ۱۳۴۳ شمسی توسط آقای هادی محمدجان بنا و با آجر و سیمان قبر آن نیم متر ارتفاع از سطح زمین به عرض یک و نیم و طول دو متر بدون بنا احداث شد و در قسمت غربی آن بنا کوچک بنام چراغی خانه که معمولاً چراغ نفتی را روشن و در زیر آن قرار می دادند که بعد از انقلاب بنای کنونی توسط مرحوم عباس درویش احداث گردید اطراف این بنا را درختان شمشاد و آزاد پرکرده است که مناظر دلپذیری را به مکان داده است با توجه به آثاری که از آن درویشان  باقی مانده است از شیخ خطی قدیمی که شامل تفسیر قرآن (یک جلد تفسیر قرآن است نوشته که هنوز هم موجود است) تفسیر قرآن موضوعات نجومی – علوم طبیعی- احکام- اشعار نوشته های نارنجی که متأسفانه این مکان بارها مورد حفاری قاچاقچیان اشیاء عتیقه قرار گرفته که بسیاری از قبرهای موجود آن را مورد تخریب قر ار دادند.

 

 روستای چاره