سرپرست بخشداری مرکزی بابل معرفی شد…


سرپرست بخشداری مرکزی بابل معرفی شد.

با معرفی فرماندار محترم ویژه شهرستان بابل و با حکم استاندار محترم مازندران حاج فضل الله حیدری به عنوان سرپرست بخشداری مرکزی بابل معرفی شد.

صبح امروز در سالن جلسات فرمانداری بابل وطی مراسمی به ریاست دکتر قاسم عزیززاده گرجی فرماندار محترم ویژه این شهرستان آیین تجلیل از زحمات ۶ساله مهندس محمد حاج اسماعیلی امیری در سمت بخشدار مرکزی بابل و معرفی حاج فضل الله حیدری به عنوان سرپرست این بخشداری برگزار گردید.

سه شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۱