سومین جلسه انجمن کتابخانه شهر امیرکلا


سومین جلسه انجمن کتابخانه عمومی امام علی (ع) امیرکلا به ریاست مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و رئیس محترم انجمن ، رئیس محترم کتابخانه های عمومی شهرستان ، شهردار محترم امیرکلا ، رئیس محترم شورای اسلامی شهر و اعضای انجمن در سالن شهید سلیمانی شهر امیرکلا که در پایان از خیر نیک اندیش جناب آقای مهندس کاظمی تبار تجلیل شد .