ظرفیت سنجی زراعت چوب شهرستان بابل


جلسه ظرفیت‌سنجی زراعت چوب شهرستان بابل

?در راستای تاکیدات استاندار مازندران در خصوص اجرای طرح زراعت چوب به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های منابع طبیعی برای توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری، گسترش پوشش گیاهی و زیست محیطی، جلسه ظرفیت‌سنجی زراعت چوب شهرستان بابل به ریاست زاهدپاشا معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری ویژه برگزار شد.

گزارش: مهدی بادی‌کناری
عکس: سید رضا مقیمی

چهارشنبه، ۲۹ اردی‌بهشت ۱۴۰۰.