عقد قرارداد ساخت مدرسه توسط خیر در روستای مرزون آباد…؛


عقد قرار داد ساخت مدرسه توسط خیر نیک اندیش در روستای مرزون آباد بخش مرکزی شهرستان بابل

این مراسم در سالن جلسات فرمانداری شهرستان بابل
باحضور ولی زاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه این شهرستان ،

مدیرعامل محترم مجمع خیرین مدرسه کشور ،

مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ،

مدیر کل محترم نوسازی و تجهیز مدارس استان ،

رئیس محترم آموزش و پرورش ،

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز

و جمعی از خیرین مدرسه ساز شهرستان بابل حضور داشتند انجام گرفت…

شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۰