مانور آمادگی ستاد خدمات سفر شهرستان بابل


مانور آمادگی ستاد خدمات سفر شهرستان بابل

به منظور سنجش میزان آمادگی دستگاه های اجرایی شهرستان بابل جهت میزبانی بهینه از مسافران نوروزی

مانوری به ریاست مهندس ولی زاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه این شهرستان و با حضور مهندس ابراهیمی معاون محترم عمرانی فرمانداری و مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی در ترمینال غرب بابل و با حضور تمامی دستگاه‌های اجرایی و مسئولین کمیته های ستاد خدمات سفر شهرستان برگزار گردید.

در این مانور توسط دستگاه های اجرایی شهرستان پاکسازی معابر نیز صورت پذیرفت.

یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۰

📸 سید رضا مقیمی درزی

🖋️ مهدی بادی کناری