مانور زلزله شهرستان بابل در روستای میرودپشت


مانور زلزله شهرستان بابل با حضور مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و مهندس شیرچی رییس محترم شورای بخش و مسئول محترم هلال احمر بابل و فرمانده محترم عملیات و کارکنان هلال احمر بابل و اعضای شورای اسلامی و دهیار روستای میرودپشت جهت آموزش پیشگیری هرگونه حوادث در مقابل زلزله و بلاهای طبیعی امروز سه شنبه مورخ ٩٩/١١/٢١ در روستای میرود پشت با موفقیت انجام شد.