مانور هوای پاک شهرستان بابل


☸مانور هوای پاک در شهرستان بابل

⚛ با حضور مهندس ولی زاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل ، مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی
مدیران ، معاونین و کارکنان ادارات شهرستان ، پاکبانان شهرداری بابل و داوطلبان جمعیت هلال احمر این شهرستان
مانور هوای پاک در محور جاده قائمشهر به بابل اجرا شد…

یکشنبه ۲۷ مهر ۹۹

عکس : سید رضا مقیمی درزی

گزارش : مهدی بادی کناری