مراسم عزاداری تاسوعا و عاشورای حسینی در روستاهای بخش مرکزی بابل (بخش دوم)


برگذاری مراسم تاسوعای حسینی و توزیع کتاب شکارمرغابی (خاطرات شهیدوالامقام جوادنژاداکبر) در آرامگاه سیدمیرزا پایین بیشه سر