مراسم عزاداری تاسوعا و عاشورای حسینی در روستاهای بخش مرکزی بابل (بخش سوم)


مراسم خیمه سوزان در شام عاشورا روستای درویش خیل مرزون آباد
شام غریبان در روستای بالاکلهودشت