ملاقات عمومی شهروندان بابلی با فرماندار


ملاقات عمومی شهروندان بابلی با فرماندار

طبق برنامه های کاری فرماندار ویژه شهرستان بابل

و مطابق روال سه شنبه های گذشته دکتر عزیززاده گرجی سرپرست محترم فرمانداری ویژه شهرستان بابل

به اتفاق معاونین برنامه‌ریزی و عمرانی فرمانداری و بخشدار مرکزی بابل

با بیش از ۶۰ نفر از شهروندان بابلی دیدار نموده، در جریان مشکلات آنان قرار گرفته و دستور بررسی و اقدام قانونی از سوی ایشان صادر شد …

سه شنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۱