کارگروه سوخت شهرستان بابل


کارگروه سوخت شهرستان بابل

این کار گروه به ریاست دکتر قاسم عزیززاده گرجی سرپرست محترم فرمانداری ویژه شهرستان بابل
و با حضور آقای زاهدپاشا معاون محترم برنامه‌ریزی فرمانداری ، بخشداران محترم شهرستان ، مدیران محترم پخش فرآورده‌های نفتی ، جهاد کشاورزی و امور آب و دبیران دهیاران بخش های بابل

با موضوعیت:
بررسی آخرین وضعیت تامین سوخت شخم و شیار اراضی کشاورزی شهرستان در حال برگزاری است.

مشکلات مطرح شده از سوی بخشداران:

◀️ سوخت تخصیص یافته به کشاورزان مازندرانی باید افزایش یابد. این میزان سوخت پاسخگوی نیاز کشاورزان نیست.
◀️ تسریع در شماره‌گذاری تراکتورها و پلاک دار کردن آنان.
◀️مرتفع کردن ریشه ای مشکل سوخت کشاورزی در مازندران در مراجع بالادست کشوری.
◀️سال گذشته کاهش محصول برنج را در شهرستان شاهد بودیم و آن برمی گردد به تاخیر در سوخت رسانی.

🗓 دوشنبه ۸فروردین ۱۴۰۱