کارگروه ویژه پیشگیری از تفکیک و تغییر کاربری و ساخت و ساز غیرمجاز در خارج از محدوده روستا و حریم شهرهای استان


⚫️ سی و نهمین کارگروه ویژه پیشگیری از تفکیک , تغییر کاربری اراضی و ساخت و ساز غیر مجاز در خارج از محدوده روستاها و حریم شهرهای استان به منظور اموزش و توجیه موارد مربوط به جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز

بصورت ویدئو کنفرانس

به ریاست مهندس راز جویان معاون محترم عمرانی استانداری مازندران و با حضور فرمانداران و بخشداران این استان برگزار شد.

⚫️ چهارشنبه ۲ مهر ۹۹