کارگروه پسماند شهرستان بابل


☸کارگروه پسماند شهرستان بابل

⚛ به ریاست ابراهیمی معاون محترم فنی فرماندار ویژه شهرستان بابل کارگروه پسماند این شهرستان در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.
در این جلسه موضوعات ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت:
✳️ ممنوعیت کشتار طیور در میدان امام حسین
✳️ سپتاژ ساماندهی لجن کش ها و ماشین های تخلیه فاضلاب
✳️ ارائه گزارش از سوی شهرداری امیرکلا در خصوص پاکسازی زباله های خانگی و نخاله های ساختمانی در محوطه برپایی بازار هفتگی
✳️ ارائه گزارش از سوی مدیریت جهاد کشاورزی در خصوص کاه و کلش

? دو شنبه ۳۱ شهریور ۹۹