کاشت نهال در محور بابل به قائمشهر


کاشت نهال در محور بابل قائمشهر با حضور مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، اعضای شورای بخش ، شوراهای اسلامی و دهیاران محور

سه شنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۰