کاشت ۵۰۰ اصله نهال به یاد شهدای این شهرستان در کنارگذر جنوبی محدوده بخش مرکزی


برای اولین بار در شهرستان بابل به نیابت سرور قامتان در خون غلطیده وبه یاد شهدای این شهرستان کاشت ۵۰۰ اصله نهال در کنار گذر جنوبی بخش مرکزی شهرستان بابل.

این مراسم باحضور مهندس ولی زاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل ،

آقای زاهد پاشا معاون محترم برنامه ریزی و توسعه فرمانداری ویژه این شهرستان ،

مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ،

رئیس محترم جهادکشاورزی و دوستداران طبیعت شهرستان بابل انجام گرفت…

چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰