گزارش بخشدارمرکزی درخصوص دستاورد ۳ سال دولت تدبیر و امید امیرکلادر خطبه پیش از نماز جمعه این شهراین گزارش که در مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۵ توسط محمد حاجی اسماعیلی امیری بخشدار مرکزی بابل در خطبه پیش از نماز جمعه شهر امیرکلا انجام گرفت و در ادامه ایشان عملکرد ۳ سال دولت تدیر وامید در شهر امیرکلا را در میان مردم بیان نمودند .لازم به ذکر می باشد که در پایان خطبه های نماز جمعه شهر امیرکلا توسط حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا بابایی هریک از مسئولین ادارات شهر امیرکلا از قبیل ادارات آب ، برق ، گاز ، ورزش وجوانان به سوالات تک تک مردم پاسخ دادند.