یک روستا یک شغل ؛


جلسه یک روستا یک شغل با حضور مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، رئیس محترم صندوق کارآفرینی امید ، معاون محترم جهاد و دهیاریهای هدف در بخشداری برگزار شد.در این جلسه ضمن تاکید بخشدار محترم مبنی بر جذب اعتبارات و کار سازی برای افراد تسهیلات بگیر ضرورت همکاری دهیاران و دستگاههای متولی را با توجه به مدت باقیمانده خواستار شدند .